Aktuellt

Bli-medlem-idagSå har äntligen sommaren kommit och vi får tillfälle att kanske vila upp oss och umgås med familj och vänner.

FTF Riksförening har haft årsmöte och vi välkomnar flera nya kolleger in i styrelsearbetet.

Se närmare presentation av alla i kommande nummer av vår tidning som i denna vecka sänds ut från tryckeriet.

Flera regioner har nya medlemmar i sina styrelser. Kika in under respektive flik, förhoppningsvis har vi hunnit med att uppdatera.

FTF Riksstyrelse önskar er alla en härlig sommar!

Genom Elisabeth Selander

Sekreterare i Riks

*********************

 

FTF Arbetsmiljö på LinkedIn

Många kollegor, 240 stycken, är också med på vår LinkedIn sida!  Gå med du också!

FHV.nu

Är du intresserad av att bli FTF:s representant i FHV.nu? Ta i så fall kontakt med ordförande Camilla Backlund (ordf@arbetsliv.org). FHV.nu är ett nätverk av de arbets- och miljömedicinska klinikerna och representanter för företagshälsovårdens olika yrkesgrupper. Syftet är att främja kunskapsutbytet mellan forskare och företagshälsovård. Detta sker bla genom websidan FHV.nu som innehåller en stor mängd samlad och lättillgänglig kunskap inom området. Arbetet finansieras av Forskningsrådet för hälsa och arbetsliv (FORTE tidigare FAS). Uppdraget innebär att någon gång per år delta i ett möte under en dag. Sammankallande i nätverket är Margareta Torgen från AMM i Uppsala.” 

Vill du veta mer kontakta gärna vår förre representant Per Muhr (per.muhr@ki.se)

Svar på önskemål om förtydligande om vad Riksföreningen gör:

På samverkansforumet uppstod en fråga kring vad Riksföreningen bidrar med till helheten, så här kommer några punkter som Riks har och sköter i det ”fördolda” och i det synbara:

* Riksföreningen har hand om tidningen. Detta innebär i dagsläget att vi bekostar tryckeriavgifterna, sköter annonseringen, samlar ihop majoriteten av materialet, skriver stora delar av materialet m.m.

* Hemsidan bekostas samt administreras av Riksföreningen. (Regionerna har enbart hand om sina egna regionsflikar).

* Alla Lediga tjänster som annonseras på hemsidan administreras och läggs upp av Riksföreningen.

* LinkedIn medlemsansökningar, administrationen av diskussioner m.m. sköts av Riksföreningen.

* Samlar alla regioner 1 gång om året för att samordna insatser/investeringar m.m. för det kommande året.

…och så mycket mer! Hoppas ni är nöjda med vad vi gör – fast vi inte alltid gör så mycket väsen av att det är just vi som gör det…

 /Riksstyrelsen

Nyheter: