Aktuellt

Bli-medlem-idag

God fortsättning på 2017,

för det kan man önska hela året trots att vi i skrivande stund befinner oss mitt i februari.

Uppdatering av FTF´s hemsida pågår. Tips och uppslag som kan vara till nytta för våra medlemmar välkomnas tacksamt och vi hoppas att uppdatering kan ske löpande för att hålla sidan aktuell.

Även FTF´s medlemstidning behöver också inspiration och kunskapsspridning vilket vi gärna ser att våra medlemmar bidrar med. För årets första tidning är manusstopp den 28 februari. Lite bråttom alltså! Under rubriken ”Medlemssidor” finns instruktioner till Dig som vill skriva något i tidningen Arbetsliv. Läs det och mejla sedan Ditt bidrag till redaktionen: tidning@arbetsliv.org

100-talet länkar under rubrikerna ”Arbetsmiljö” och ”Utbildningar” och ”Branschkunskap” är nu uppdaterade (20160220).  Uppdatering under rubriken ”Länkar” till informativa hemsidor återstår. Har Du tips på en länk som vi saknar? Hör av Dig!

”Lediga jobb” är uppdateras löpande med många spännande jobb.

Under föregående år skedde en hel del inom arbetsmiljöområdet i Sverige i allmänhet, men inom FTF i synnerhet.

 • Vi har fått nya AFSar, de flesta är uppdateringar och upphävningar av gamla AFSs.
 • Föreskrifterna om elektromagnetiska fält började gälla den 1 juli 2016 och har satt kåren i djupa fundersamma pannveck. Vad betyder detta? Hur ska vi tolka?
  De flesta regioner har haft träffar på temat för att förtydliga och hjälpa till med tolkningar.
 • Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. En föreskrift som i sitt innehåll inte var något nytt, egentligen. Det nya är att man samlat och förstärkt arbetsgivarens ansvar gällande den psykosociala arbetsmiljön. Som också regleras i AML och i AFS 2001:1.
  Icke förty, så satte AFSen Arbetsmiljö Sverige i gungning.
 • Tyvärr så har vi i Sverige fortfarande allvarliga arbetsplatsolyckor och dödsfall. Svårast är bygg- och anläggning, där medarbetarna på byggena många gånger är underentreprenörer med den utmaning det innebär samt anläggningsarbetarna som vistas i trafiken, de som bygger våra vägar säkra och farbara men utsätts för stora risker var dag på grund av att bilisterna inte visar tillräcklig hänsyn.
 • I tidningar och på nyheterna har vi också fått ta del av ”blå-ljus” personalens utsatthet. Det som förr var otänkbart är nu vardagsmat för alla de som arbetar inom räddningsväsendet, polis, brandkår, ambulans, bärgning etc. Varje dag, dyngnet runt, i ur och skur rycker ”blå-ljus” ut för att hjälpa, rädda, undsätta.
  Föreskrifterna Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), samt ovan nämnda AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) blir än mer aktuella tillsammans med adekvata riskanalyser.
 • Arbetsmiljöverket har gett ut ett antal ”kunskapssammanställningar” under 2016.
  Fysisk variation och belastningsbesvär i arbetet (RAP 2016:1),
  Leder regler och inspektioner till en bättre arbetsmiljö? (RAP2016:10)
  ”Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar” (RAP 2016:8), är en kunskapssammanställning från årets Arbetsmiljöriksdag som samlade många arbetsmiljökollegor runt om i landet.Kommande kunskapssammanställningar 2017:
  Risker och riskprevention på byggarbetsplatser
  Dödsolyckor i arbetslivet
  Riskfylld arbetsmiljö – genusperspektiv på olycksfall och dödsolyckor inom mansdominerade yrken och branscher
 • FTF Arbetsmiljö 60 år – 2017
  Under våren kommer vi på olika sätt uppmärksamma att vi har funnits som
  förening i 60 år. I samband med regionernas årsmöten under mars-april kommer vi att knyta ihop de 60 åren.

Avslutningsvis vill vi i Styrelsen för FTF Arbetsmiljö
önska alla medlemmar ett
Framgångsrikt År 2017

FTF Riks samverkansforum

Riksstyrelsen träffade 2-3 representanter från regionerna för ömsesidigt utbyte av tankar och idéer angående föreningens verksamhet, torsdagen den 27 oktober 2016.
Mer information om samverkansforum
Är du intresserad – hör av dig till din regionsordförande.

 

Nya medlemmar

Nu har vi ökat antalet medlemmar rekordartat. Vi är nu ca 400 medlemmar.

 

FTF Arbetsmiljö på LinkedIn

Många kollegor, 240 stycken, är också med på vår LinkedIn sida!  Gå med du också!

 

Ny ordförande

Föreningens årsmöte hölls den 13 april 2016 i Örebro. På mötet utsågs Mats Andersson, Region 8, som ny ordförande för riksföreningen. Camilla Backlund avslutade sitt uppdrag i riksstyrelsen efter sex år, varav ett år som ordförande och tidigare vice ordförande. Mats sitter sedan ett år tillbaka i riksstyrelsen och har även erfarenhet från styrelsearbete från region 8.

Nya styrelsen består i övrigt av Elisabeth Selander, Jenny Morin, Ann-Beth Antonsson, Jessica Pondman Lagerström och Jörgen Eklund.

 

FHV.nu

Är du intresserad av att bli FTF:s representant i FHV.nu? Ta i så fall kontakt med ordförande Camilla Backlund (ordf@arbetsliv.org). FHV.nu är ett nätverk av de arbets- och miljömedicinska klinikerna och representanter för företagshälsovårdens olika yrkesgrupper. Syftet är att främja kunskapsutbytet mellan forskare och företagshälsovård. Detta sker bla genom websidan FHV.nu som innehåller en stor mängd samlad och lättillgänglig kunskap inom området. Arbetet finansieras av Forskningsrådet för hälsa och arbetsliv (FORTE tidigare FAS). Uppdraget innebär att någon gång per år delta i ett möte under en dag. Sammankallande i nätverket är Margareta Torgen från AMM i Uppsala.” 

Vill du veta mer kontakta gärna vår förre representant Per Muhr (per.muhr@ki.se)

 

 20 nya medlemmar!

Under 2016 tillkom drygt 20 nya medlemmar under de första två månaderna. Roligt!

Välkomna allihopa.

 

Snart är det Vår!    

Blomma

Det är dags för alla regioner att ha årsmöten. Håll utkik efter ”ditt” årsmöte.

Styrelsen för FTF Riksförening planerar att ha FTF Arbetsmiljös årsmöte i samband med AMM vårmöte.

Inbjudan kommer inom kort.

Gå gärna in på vårmötets hemsida och se på vilka olika sessioner det finns som kan intressera dig. Linken nedan visar 2016 års vårmöte. Sammanställningen av programmet för 2017 pågår.

http://www.regionorebrolan.se/Files-sv/USO/Kliniker_enheter/amm/utbildningar/Program_Varmotet_2016.pdf

 

Svar på önskemål om förtydligande om vad Riksföreningen gör:

På samverkansforumet uppstod en fråga kring vad Riksföreningen bidrar med till helheten, så här kommer några punkter som Riks har och sköter i det ”fördolda” och i det synbara:

* Riksföreningen har hand om tidningen. Detta innebär i dagsläget att vi bekostar tryckeriavgifterna, sköter annonseringen, samlar ihop majoriteten av materialet, skriver stora delar av materialet m.m.

* Hemsidan bekostas samt administreras av Riksföreningen. (Regionerna har enbart hand om sina egna regionsflikar).

* Alla Lediga tjänster som annonseras på hemsidan administreras och läggs upp av Riksföreningen.

* LinkedIn medlemsansökningar, administrationen av diskussioner m.m. sköts av Riksföreningen.

* Samlar alla regioner 1 gång om året för att samordna insatser/investeringar m.m. för det kommande året.

…och så mycket mer! Hoppas ni är nöjda med vad vi gör – fast vi inte alltid gör så mycket väsen av att det är just vi som gör det…

 /Riksstyrelsen

Nyheter: