Aktuellt

Bli-medlem-idag

FTF Riks samverkansforum

Riksstyrelsen träffar 2-3 representanter från regionerna för ömsesidigt utbyte av tankar och idéer angående föreningens verksamhet, torsdagen den 27 oktober 2016.
Mer information om samverkansforum
Är du intresserad – hör av dig till din regionsordförande.

 

Nya medlemmar

Nu har vi ökat antalet medlemmar rekordartat. Vi är nu ca 400 medlemmar.

 

FTF Arbetsmiljö på LinkedIn

Många kollegor, 240 stycken, är också med på vår LinkedIn sida!  Gå med du också!

 

Ny ordförande

Föreningens årsmöte hölls den 13 april i Örebro. På mötet utsågs Mats Andersson, Region 8, som ny ordförande för riksföreningen. Camilla Backlund avslutar sitt uppdrag i riksstyrelsen efter sex år, varav ett år som ordförande och tidigare vice ordförande. Mats sitter sedan ett år tillbaka i riksstyrelsen och har även erfarenhet från styrelsearbete från region 8.

Nya styrelsen består i övrigt av Elisabeth Selander, Jenny Morin, Ann-Beth Antonsson, Jessica Pondman Lagerström och Jörgen Eklund.

 

FHV.nu

Är du intresserad av att bli FTF:s representant i FHV.nu? Ta i så fall kontakt med ordförande Camilla Backlund (ordf@arbetsliv.org). FHV.nu är ett nätverk av de arbets- och miljömedicinska klinikerna och representanter för företagshälsovårdens olika yrkesgrupper. Syftet är att främja kunskapsutbytet mellan forskare och företagshälsovård. Detta sker bla genom websidan FHV.nu som innehåller en stor mängd samlad och lättillgänglig kunskap inom området. Arbetet finansieras av Forskningsrådet för hälsa och arbetsliv (FORTE tidigare FAS). Uppdraget innebär att någon gång per år delta i ett möte under en dag. Sammankallande i nätverket är Margareta Torgen från AMM i Uppsala.” 

 Nästa möte är i Örebro under AMM dagarna, fredag 15 april på em.

Vill du veta mer kontakta gärna vår förre representant Per Muhr (per.muhr@ki.se)

 

 20 nya medlemmar!

Vilken början på nya året, drygt 20 nya medlemmar under de första två månaderna 2016. Roligt!

Välkomna allihopa.

 

Snart är det Vår!    

Blomma

Det är dags för alla regioner att ha årsmöten. Håll utkik efter ”ditt” årsmöte.

Styrelsen för FTF Riksförening planerar att ha FTF Arbetsmiljös årsmöte i samband med AMM vårmöte i Örebro i april.

Inbjudan kommer inom kort.

Gå gärna in på vårmötets hemsida och se på vilka olika sessioner det finns som kan intressera dig.

http://www.regionorebrolan.se/Files-sv/USO/Kliniker_enheter/amm/utbildningar/Program_Varmotet_2016.pdf

 

Svar på önskemål om förtydligande om vad Riksföreningen gör:

På samverkansforumet uppstod en fråga kring vad Riksföreningen bidrar med till helheten, så här kommer några punkter som Riks har och sköter i det ”fördolda” och i det synbara:

* Riksföreningen har hand om tidningen. Detta innebär i dagsläget att vi bekostar tryckeriavgifterna, sköter annonseringen, samlar ihop majoriteten av materialet, skriver stora delar av materialet m.m.

* Hemsidan bekostas samt administreras av Riksföreningen. (Regionerna har enbart hand om sina egna regionsflikar).

* Alla Lediga tjänster som annonseras på hemsidan administreras och läggs upp av Riksföreningen.

* LinkedIn medlemsansökningar, administrationen av diskussioner m.m. sköts av Riksföreningen.

* Samlar alla regioner 1 gång om året för att samordna insatser/investeringar m.m. för det kommande året.

…och så mycket mer! Hoppas ni är nöjda med vad vi gör – fast vi inte alltid gör så mycket väsen av att det är just vi som gör det…

 /Riksstyrelsen

Nyheter: