Aktuellt

Bli-medlem-idag

 

Välkomna till FTF Arbetsmiljös årsmöte 2017 med seminarium och och 60-årsfirande.

Onsdag 17:e maj kl 13.00

Du kan delta i årsmötet på IVL Svenska Miljöinstitutet i antingen Stockholm eller Göteborg. Sth och Gbg kopplas ihop via videokonferens.

Plats: IVL, Valhallavägen 81, Stockholm och IVL, Aschebergsgatan 44 , Göteborg

Anmäl deltagande till årsmötet och till middagen till ordförande Mats Andersson, mats.andersson@inovyn.com. Ange om du ska delta i Stockholm eller Göteborg och om du kommer att vara med på middagen. FTF står för kostnaden för middagen.

Sista anmälningsdag den 12/5. Programmet finner här: FTF Årsmöte

Det är dags för alla regioner att ha årsmöten. Håll utkik efter ”ditt” årsmöte.

Under vårmånaden mars håller våra regioner sina årsmöten medan Riks planerar årsmöte i sommarmånaden maj. (Sommar är att dygnsmedeltemperaturen varaktigt ska vara minst 10 grader.

Regionernas årsmöten

FTF Region 1-2
Årsmöte med seminarium hölls den 23 mars 2017

FTF Region 5

Årsmöte med seminarium var planerat till den 29 mars 2017.

Temat för årsmötet var Hot&Våld samt Säkerhetskultur.
inbjudna talare var polisman Erik Jönsson och Dan Wallén från Assemblin.
Dessutom firade vi FTF 60 år med en gemensam middag på SAS huvudkontor Frösundavik.

FTF Region Mitt (fd 6an)

Årsmötet avhölls den 16 februari 2017 på Arbetets museum i Norrköping

Enligt årsmötesagenda utsänd till medlemmarna.

FTF 60 år firades på Visualiseringscenter i Norrköping med 3D film från rymdresan som Christer Fuglesang har gjort, samt rundvandring på Arbetets museum i  Norrköping och avslutning med middag.

Temat för eftermiddagen var att mingla, skapa nätverk och lära känna varandra eftersom det tillkommit många nya medlemmar.
Innan middagen tog vi fram förslag på hur vårt nätverk kan utvecklas, mötesplatser fysiskt och digitalt

FTF Region 7

Vid senaste styrelsemötet gjordes en plan för årets aktiviteter samt uppdatering av aktuell medlemsstatistik.

Regionen tappar några medlemmar på grund av pensionsavgångar och att andra meddelat sitt utträde från sektionen.

Region 7 beräknas i år ha cirka 30 medlemmar.

Stefan Westergren är nu redaktör för hemsidan och håller på att uppdatera information. På regionens hemsida kommer aktuella protokoll och material från seminarier att finnas tillhanda.

Årsmötet 2017 var den 7 april 2017 med studiebesök hos SAPA i Vetlanda, där även traditionsenlig aktuell information från Arbetsmiljöverket gavs.

Medlemsaktivitet för att uppmärksamma FTF ’s 60-årsdag planeras att genomföras i augusti med ett studiebesök samt lunch.

 FTF Region 8

Årsmöte var planerat till den 24/3 med inriktning arbetsmiljöbrott

 FTF Region 9

Boka nu årsmötet för FTF region 9 den 27/4

Vi bjuder på bra seminarium som kommer att handla om alla aspekter kring andningsskydd och olika filtertyper! Vi kommer att vara på Sundströms i Lagan!

Se specificerat program: 2017-04-27 Agenda

Ni som tänker komma men ej ännu anmält er. Gör gärna det till undertecknad.
tomas.abrahamson@gmail.com eller på telefon 0707660654

 

*********************

Avslutningsvis vill vi i Styrelsen för FTF Arbetsmiljö önska alla medlemmar en
Härlig vår !

++++++++++++++++++++

FTF Arbetsmiljö på LinkedIn

Många kollegor, 240 stycken, är också med på vår LinkedIn sida!  Gå med du också!

FHV.nu

Är du intresserad av att bli FTF:s representant i FHV.nu? Ta i så fall kontakt med ordförande Camilla Backlund (ordf@arbetsliv.org). FHV.nu är ett nätverk av de arbets- och miljömedicinska klinikerna och representanter för företagshälsovårdens olika yrkesgrupper. Syftet är att främja kunskapsutbytet mellan forskare och företagshälsovård. Detta sker bla genom websidan FHV.nu som innehåller en stor mängd samlad och lättillgänglig kunskap inom området. Arbetet finansieras av Forskningsrådet för hälsa och arbetsliv (FORTE tidigare FAS). Uppdraget innebär att någon gång per år delta i ett möte under en dag. Sammankallande i nätverket är Margareta Torgen från AMM i Uppsala.” 

Vill du veta mer kontakta gärna vår förre representant Per Muhr (per.muhr@ki.se)

Svar på önskemål om förtydligande om vad Riksföreningen gör:

På samverkansforumet uppstod en fråga kring vad Riksföreningen bidrar med till helheten, så här kommer några punkter som Riks har och sköter i det ”fördolda” och i det synbara:

* Riksföreningen har hand om tidningen. Detta innebär i dagsläget att vi bekostar tryckeriavgifterna, sköter annonseringen, samlar ihop majoriteten av materialet, skriver stora delar av materialet m.m.

* Hemsidan bekostas samt administreras av Riksföreningen. (Regionerna har enbart hand om sina egna regionsflikar).

* Alla Lediga tjänster som annonseras på hemsidan administreras och läggs upp av Riksföreningen.

* LinkedIn medlemsansökningar, administrationen av diskussioner m.m. sköts av Riksföreningen.

* Samlar alla regioner 1 gång om året för att samordna insatser/investeringar m.m. för det kommande året.

…och så mycket mer! Hoppas ni är nöjda med vad vi gör – fast vi inte alltid gör så mycket väsen av att det är just vi som gör det…

 /Riksstyrelsen

Nyheter: