Utbildningar

Är du intresserad av kortare seminarier och kurser? Kolla kalendariet! Fristående kurser publiceras också löpande på webbplatserna fhv.nu och fhvmetodik.se

Kurs ”mätutbildning kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön”

Många (nya) arbetsmiljöingenjörer har för lite kunskap i och runt mätningar i arbetsmiljön. Lär dig planera, utföra och rapportera mätningar av kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. En utbildning för dig som jobbar som yrkeshygieniker, arbetsmiljöingenjör eller konsult inom arbetsmiljöområdet. Här har Du möjlighet att bygga upp ett nätverk, både med de andra kursdeltagarna och med oss på de olika AMM-enheterna i landet. Läs mer om kursen här:

Centrum för arbete- och miljömedicin.

Program inom universitet och högskola

KTH har tvåårigt masterprogram Master – Teknik, arbete och hälsa som innehåller (tidigare båda magister programmen:
– Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (Work Environment Engineering, WEE)
– Ergonomi och människa, teknik organisation (Human Factors and Ergonomics, HFE)

Umeå Universitet har ett ettårigt magisterprogram i arbetsliv och hälsa. Inom detta program finns det fyra inriktningar; bland annat arbetsmiljöteknik och ergonomi.

Luleå Tekniska Universitet har en civilingenjörsutbildning i Teknisk design, som innehåller en hel del om arbetsmiljö.

Mer information om utbildningarna finns på Sveriges företagshälsors webbplats.

Fristående kurser

Fristående kurser publiceras löpande på webbplatserna fhv.nu och fhvmetodik.se

Teknisk arbetsmiljöutbildning inom YH-utbildning

Intresserad av att utbilda Dig till arbetsmiljöingenjör? Vid Folkuniversitetet i Göteborg drivs en tvåårig teknisk arbetsmiljöutbildning. Behörighetskravet för denna utbildning ser Du här: http://www.utbildningssidan.se/studiefakta/omradesbehorighet-yhgr

Mer information vad en arbetsmiljöingenjör arbetar med kan Du se här:  http://www.utbildningssidan.se/eg/sok/arbetsmiljoingenjor