Arbetsmiljöstandarden ISO 45001

FTF träff_Seminarium om kommande arbetsmiljöstandard_SEP2017

Vi ägnar två timmar en eftermiddag åt den kommande arbetsmiljöstandarden ISO 45001 med guidning från SIS.

Plats: Arbetsmiljömedicin, Solnavägen 4 plan 10, STOCKHOLM

Tid: 25 september kl. 14-16

Tema: ISO 45001 med fokus på förändringarna jämfört med nuvarande arbetsmiljöstandard
OHSAS 18001 och hålls av Anneli Häkkinen, SIS

Det är bra om ni anmäler er innan den 20 september till:

borje.karvonen@teracom.se

Hoppas vi ses/ Styrelsen FTF region 5