Kategoriarkiv: Aktiviteter

Region Mitt – Inbjudan utbildningsdag, den 7 mars

Inbjudan FTF utbildningsdag

Den 7 mars 2018 kl. 8.30 – 16.00 i Eskilstuna.

Plats: City Hotell i Eskilstuna (Vid centralstationen)

Förmiddagen kommer att handla om AFS 2017:3 gällande Trycksatta anordningar och vad den betyder i praktiken, expert från Kiwa Insepcta kommer att berätta om det. Eftermiddagen ägnas åt hur Buller och ljudmiljö kan påverka vår hälsa och arbetsmiljö, både positivt och negativt. Vi har bjudit in två experter som arbetar internationellt med dessa frågor.

Inbjudan:  FTF Inbjudan 7 mars 2018 Eskilstuna

Välkomna!

Välkommen på ett seminarium den 7 mars om gränslöst arbete och nya sätt att organisera arbete

Hela programmet i PDF: Inbjudan till seminarium 7 mars 2018


Digitaliseringen och globaliseringen har lett till nya sätt att organisera verksamheter och arbetsprocesser. Vad innebär det för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet? Vilka utmaningar finns och vilka råd kan ges utifrån aktuell forskning?
Arbetsmiljöverket presenterar resultatet av två uppdrag i regeringens arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020. Dels en vägledning och forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar med gränslöst arbete, dels en kunskapssammanställning om nya sätt att organisera arbete.
På seminariet ger Arbetsmarknadsdepartementet en bakgrund till uppdragen och författarna till forskarantologin och kunskapssammanställningen presenterar huvuddragen i rapporterna.
Författarna forskar bland annat om digitaliseringens påverkan på arbetsliv, om arbetsorganisation, stress och återhämtning, om arbetstidens betydelse samt om framtidens arbetsliv och arbetsplatser.
Tid: 7 mars klockan 9-11.30 (inklusive en fikapaus)

Plats: Coor konferens, Tegelbacken 4, Stockholm

Medverkande: Enhetschef Christina Jonsson (Arbetsmiljöverket), statssekreterare Irene Wennemo (Arbetsmarknadsdepartementet).

Forskare: Ekonomie doktor Nanna Gillberg (Göteborgs universitet), professor Gunnar Aronsson (Stockholms universitet), professor Göran Kecklund (Stockholms universitet), professor Jan Ljungberg (Göteborgs universitet) och professor Susanna Toivanen (Mälardalens högskola).

Anmälan: Anmäl dig senast 26 februari via kalendariet på av.se.

Följ seminariet live eller se det i efterhand

Seminariet kommer att livesändas via Arbetsmiljöverkets webbplats och en film från seminariet kommer därefter att kunna ses i efterhand på av.se på sidan om våra kunskapssammanställningar.

Varmt välkommen!

Arbets- och miljömedicin i Linköping inbjuder till vårmöte 25-27 april 2018 med temat ”När forskning blir verklighet”.


Arbets- och miljömedicin i Linköping inbjuder till vårmöte 25-27 april 2018 med temat ”När forskning blir verklighet”.

För anmälan och program, se följande länkwww.regionostergotland.se/amm

Konferensen riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, Arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vi tar också upp teman som rör implementering, kommunikation, mobbning, försäkringsmedicin och återgång i arbete. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande. Konferensen äger rum på Konsert & Kongress i Linköping.

På Arbets- och miljömedicinbloggen finns en hälsning och mer info om vårmötet: Klicka här!

Sprid gärna inbjudan vidare till fler som kan vara intresserade! 

Program, Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 2018 

Seminarium om svetsning på CAMM i Stockholm 2018-01-19.

Inbjudan finner du här: Inbjudan Svetsning 2018-01-19

Bakgrund:
Svetsning har blivit klassat som cancerframkallande av WHO´s cancerinstitut!

Tidigare har man mest pratat om att svetsning i rostfritt ökar risken för cancer (p.g.a exponering för sex-värt krom) men nu klassas all svetsning som cancerframkallande.
Med anledning av det kommer Centrum för Arbets- och Miljömedicin (CAMM) att ordna ett seminarium, där vi belyser cancerrisken, men också andra risker. Vi kommer också att gå in på åtgärder för att minska exponeringen och prata om medicinska kontroller. Seminariet vänder sig till medicinsk och teknisk personal på företagshälsovården, chefer och skyddsombud i berörda branscher och andra intresserade.
Seminariet är fredagen 19 januari klockan 13 – 16.30 och det är kostnadsfritt.
Läs mer och anmäl dig via vår hemsida www.camm.sll.se/svetsning.

INBJUDAN – Region 8 – När är en kemikalie en hälsorisk eller när ska man mäta?

Den 23-24/11 kommer FTF avd 8 håller den traditionella höstdagarna.

Denna gång med rubriken: När är en kemikalie en hälsorisk eller när ska man mäta?
Kemikalier och hälsorisker: Effektiv hantering, riskbedömning och mätstrategier.

Anmälan till dagarna görs till mig, Mats Andersson, på mail: mats.andersson@inovyn.com

Arbetsmiljöstandarden ISO 45001

FTF träff_Seminarium om kommande arbetsmiljöstandard_SEP2017

Vi ägnar två timmar en eftermiddag åt den kommande arbetsmiljöstandarden ISO 45001 med guidning från SIS.

Plats: Arbetsmiljömedicin, Solnavägen 4 plan 10, STOCKHOLM

Tid: 25 september kl. 14-16

Tema: ISO 45001 med fokus på förändringarna jämfört med nuvarande arbetsmiljöstandard
OHSAS 18001 och hålls av Anneli Häkkinen, SIS

Det är bra om ni anmäler er innan den 20 september till:

borje.karvonen@teracom.se

Hoppas vi ses/ Styrelsen FTF region 5

Pub kväll – 30 Aug. i Stockholm

FTF träff_Pub-kväll aug 2017 Akkurat

Pub-kväll

Vi inleder hösten med att träffa nya och gamla kollegor över lite tilltugg och något att dricka

Plats: Akkurat, Hornsgatan 18 (T-bana Slussen)

Tid: 30 augusti kl 16.30

Det är bra om ni anmäler er senast den 27 augusti till:

elisabeth.selander@sas.se eller karin.grahn@sll.se

Hoppas vi ses/ Styrelsen ☺

Föreningen bjuder på den första drycken!

INBJUDAN – Region 5 – Buller 9 Nov. 2017

Den 9 november kl. 13.00-16.00

Seminarium om buller och instrument för att mäta buller. Lär dig mer om hur bullret karaktär har förändrats och hur det kan åtgärdas.

Föreläsare: Bengt Johansson

Adress: Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10, 113 65 Stockholm

Vi välkomnar alla medlemmar till detta kostnadsfria seminarium.

Kom och träffa dina kollegor!

FTF Inbjudan_Buller_09NOV2017

Seminar – Joy at Work in Lund, 20-23-Aug. 2017

Dear Colleagues,

DON’T FORGET JOY AT WORK!

Welcome to Joy at Work – NES2017 – in Lund, 20-23 August 2017,

the conference for a creative and sustainable working life!

Joy at Work takes on the work environment of the future. It is a conference intended for people involved in work environment issues from different roles and perspectives. Joy at Work – NES2017 – is a well-established international conference organized by the Nordic Ergonomics Society. This year’s conference is carried out for the 49th time, this time in collaboration with the Design Sciences at the Ingvar Kamprad Design Centre (IKDC) at Lund University. Further information is available on our conference web site: http://www.lth.se/nes2017

The latest news:

The abstract deadline was extended to March 30 – see more under http://www.lth.se/nes2017/call-for-papers/

If you are not interested in giving a presentation (oral or poster) or just listening, then there is a possibility to introduce your products or activities as an exhibitor – see attached invitation (inbjudan till utställare).

It is also a possibility to become a sponsor of the event – see attached invitation (inbjudan till sponsorer).

Welcome to Joy at Work in Lund,

The Organizing Committee

dl_nes2017_general@design.lth.se

Inbjudan till sponsorer NES2017 final Inbjudan till utställare NES2017 final

http://www.lth.se/fileadmin/nes2017/images/Inbjudan_till_sponsorer_NES2017_final.pdf