Kategoriarkiv: Nyheter

Allmänna nyheter som kan läsas av alla

Region Mitt – Inbjudan utbildningsdag, den 7 mars

Inbjudan FTF utbildningsdag

Den 7 mars 2018 kl. 8.30 – 16.00 i Eskilstuna.

Plats: City Hotell i Eskilstuna (Vid centralstationen)

Förmiddagen kommer att handla om AFS 2017:3 gällande Trycksatta anordningar och vad den betyder i praktiken, expert från Kiwa Insepcta kommer att berätta om det. Eftermiddagen ägnas åt hur Buller och ljudmiljö kan påverka vår hälsa och arbetsmiljö, både positivt och negativt. Vi har bjudit in två experter som arbetar internationellt med dessa frågor.

Inbjudan:  FTF Inbjudan 7 mars 2018 Eskilstuna

Välkomna!

Välkommen på ett seminarium den 7 mars om gränslöst arbete och nya sätt att organisera arbete

Hela programmet i PDF: Inbjudan till seminarium 7 mars 2018


Digitaliseringen och globaliseringen har lett till nya sätt att organisera verksamheter och arbetsprocesser. Vad innebär det för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet? Vilka utmaningar finns och vilka råd kan ges utifrån aktuell forskning?
Arbetsmiljöverket presenterar resultatet av två uppdrag i regeringens arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020. Dels en vägledning och forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar med gränslöst arbete, dels en kunskapssammanställning om nya sätt att organisera arbete.
På seminariet ger Arbetsmarknadsdepartementet en bakgrund till uppdragen och författarna till forskarantologin och kunskapssammanställningen presenterar huvuddragen i rapporterna.
Författarna forskar bland annat om digitaliseringens påverkan på arbetsliv, om arbetsorganisation, stress och återhämtning, om arbetstidens betydelse samt om framtidens arbetsliv och arbetsplatser.
Tid: 7 mars klockan 9-11.30 (inklusive en fikapaus)

Plats: Coor konferens, Tegelbacken 4, Stockholm

Medverkande: Enhetschef Christina Jonsson (Arbetsmiljöverket), statssekreterare Irene Wennemo (Arbetsmarknadsdepartementet).

Forskare: Ekonomie doktor Nanna Gillberg (Göteborgs universitet), professor Gunnar Aronsson (Stockholms universitet), professor Göran Kecklund (Stockholms universitet), professor Jan Ljungberg (Göteborgs universitet) och professor Susanna Toivanen (Mälardalens högskola).

Anmälan: Anmäl dig senast 26 februari via kalendariet på av.se.

Följ seminariet live eller se det i efterhand

Seminariet kommer att livesändas via Arbetsmiljöverkets webbplats och en film från seminariet kommer därefter att kunna ses i efterhand på av.se på sidan om våra kunskapssammanställningar.

Varmt välkommen!

Arbets- och miljömedicin i Linköping inbjuder till vårmöte 25-27 april 2018 med temat ”När forskning blir verklighet”.


Arbets- och miljömedicin i Linköping inbjuder till vårmöte 25-27 april 2018 med temat ”När forskning blir verklighet”.

För anmälan och program, se följande länkwww.regionostergotland.se/amm

Konferensen riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, Arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vi tar också upp teman som rör implementering, kommunikation, mobbning, försäkringsmedicin och återgång i arbete. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande. Konferensen äger rum på Konsert & Kongress i Linköping.

På Arbets- och miljömedicinbloggen finns en hälsning och mer info om vårmötet: Klicka här!

Sprid gärna inbjudan vidare till fler som kan vara intresserade! 

Program, Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 2018 

Seminarium om svetsning på CAMM i Stockholm 2018-01-19.

Inbjudan finner du här: Inbjudan Svetsning 2018-01-19

Bakgrund:
Svetsning har blivit klassat som cancerframkallande av WHO´s cancerinstitut!

Tidigare har man mest pratat om att svetsning i rostfritt ökar risken för cancer (p.g.a exponering för sex-värt krom) men nu klassas all svetsning som cancerframkallande.
Med anledning av det kommer Centrum för Arbets- och Miljömedicin (CAMM) att ordna ett seminarium, där vi belyser cancerrisken, men också andra risker. Vi kommer också att gå in på åtgärder för att minska exponeringen och prata om medicinska kontroller. Seminariet vänder sig till medicinsk och teknisk personal på företagshälsovården, chefer och skyddsombud i berörda branscher och andra intresserade.
Seminariet är fredagen 19 januari klockan 13 – 16.30 och det är kostnadsfritt.
Läs mer och anmäl dig via vår hemsida www.camm.sll.se/svetsning.

Årsmöte Region 5

INBJUDAN

FTF Region 5 Årsmöte samt Seminarium om Arbetsmiljöverkets kommande föreskrift om elektromagnetiska fält

14 mars 2016 

Årsmöte

Vi välkomnar alla medlemmar till årsmöte. Kom och var delaktig i besluten samtidigt som du får möjlighet att träffa dina kollegor!

Seminarium

Vi gästar Arbetsmiljöverkets Janez Marinko, byrådirektör, Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer

Kallelse hittar ni här.

2a dec. Hur ska vi tolka föreskrifterna – Kemiska arbetsmiljörisker & Kvarts

Inbjudan till FTFs medlemmar

Hur ska vi tolka föreskrifterna Kemiska arbetsmiljörisker och Kvarts – stendamm i arbetsmiljön?

Gustaf Bäck från Arbetsmiljöverket redogör för innebörden i föreskrifterna och svarar på frågor när det gäller tolkningar av AFS 2014:43 – Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2015:02 – Kvarts – stendamm i arbetsmiljön

Datum och tid: Den 2 december kl 13.30 – 16.00

Plats: Eberspächer
Adress: Flättnaleden 6, Nyköping

Kostnadsfritt

Efteråt blir det en rundvandring i verksamheten hos Eberspächer tillsammans med Jenny Morin för den som vill.

Om intresse finns stannar vi kvar i Nyköping för en AfterWork Anmälan: senast den 20 november till: kerstin.karlsson@avonova.se Skicka gärna med frågeställning redan nu så kan Gustaf Bäck förbereda sina svar.

Varmt välkommen!

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp har genomförts tolv år i rad, med över 280 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag. Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.’

Mer information här.

Kursens mål är att ge en bred och djup insikt i olika olycksutredningsmetoder samt erfarenheter av dessa och en teoretisk bakgrund. Kursen belyser olycksutredningars roll i säkerhetsarbetet inom olika sektorer på såväl verksamhets- som samhällsnivå.

Ett viktigt inslag är också det nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte som uppstår mellan kursdeltagarna som arbetar med utredningar inom olika samhällssektorer.

Kursen är en uppdragsutbildning och stöds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Nationellt forum för olycksutredning (NFO).

Kursträffarna genomförs på Hotell Statt i Katrineholm.

Rekommenderade förkunskaper

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp är en kurs för dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.

Det föreligger inga formella behörighetskrav för att få delta i en uppdragsutbildning på högskolenivå. Arbetsgivaren avgör vem som är lämplig att delta. Kursdeltagaren bör dock ha grundläggande kunskap och erfarenhet av olycksutredningar inom det egna verksamhetsområdet för att få ut mesta möjliga av kursen.

Utöver detta så är kunskaper i engelska värdefulla, eftersom en del av kursmaterialet är skrivet på engelska.

Undervisning

Kursen fördjupar kunskaperna och färdigheterna i analys av olycksförlopp, orsaker, övriga förhållanden kring olyckor och oönskade händelser samt strategier för lärande och säkerhetsförbättringar. Ett tiotal olika metoder för olycksutredning och analys behandlas och tillämpas. Kursen går även igenom flera teoretiska olycks- och systemmodeller som förklarar viktiga aspekter för säkerhet och systemberoenden i samhälle och organisationer. Kursen är teoretisk, men med praktiska tillämpningar i analysmetodik.

Kursen innehåller bland annat:

 • Olycksutredningsmetodik
 • Olycksteori
 • Genomgån av ett tiotal utrednings- och analysmetoder
 • Individuell utredningsmetod
 • Grupparbeten med tester av metoder
 • Utredningspraxis inom olika samhällssektorer
 • Kvalitetsaspekter och värderingar av utredningar
 • Juridiska aspekter på olycksutredning

Ett viktigt inslag är det nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte som uppstår mellan kursdeltagarna som arbetar med utredningar inom olika samhällssektorer. Kursen är en uppdragsutbildning och stöds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Nationellt forum för olycksutredning (NFO).

Genomförande

Kursen genomförs på nedanstående datum i internatform på Hotell Statt i Katrineholm. Därutöver ingår individuella och gruppvisa uppgifter på distans via utbildningsplattformen It´s Learning. Därmed får kursdeltagaren räkna med cirka en dags kursarbete per vecka mellan träffarna för inläsning och hemuppgifter.

Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. För den som så önskar finns möjlighet att examineras för att erhålla 7.5 högskolepoäng.

Föreläsare

Anders Bergqvist, Mattias Strömgren, Carl Rollenhagen samt ytterligare föreläsare för specifika sakområden.

Kursträffar på Hotell Statt i Katrineholm 2015:

 • 2-4 september
 • 7-9 oktober
 • 4-6 november
 • 9-11 december

Kursen genomförs i dels internatform på Hotell Statt i Katrineholm och omfattar ovan fyra träffar samt föreläsningar och individuella och gruppuppgifter på distans via utbildningsplattformen It´s Learning.

Logi, mat och resor

Varje kursdeltagare bokar själv hotellrum och betalar internatkostnaden direkt till hotellet.Rum finns reserverade på Hotell Statt i Katrineholm för alla deltagare. Vi uppskattar om ni avvaktar med att kontakta hotellet till att ni fått ett välkomstbrev med mer information om bokning. Informationen skickas till alla anmälda i slutet på maj. Boende och konferenspaket kostar 3556 SEK exkl moms per träff. I priset ingår boende och frukost för två dagar samt för- och eftermiddagsfika samt lunch alla dagar.

Om kursdeltgaren vill ordna annat boende så går det också bra, dock tillkommer kostnader för måltider etc enligt överenskommelse med hotellet. Konferenspaket på Hotell Statt kostar 1616 SEK exkl moms per träff.

Kurskostnad

Kurskostnaden är 24 000 SEK exkl moms per deltagare. Obligatorisk litteratur ingår i kurspriset. Kursanmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare och kontaktar er omgående. Kursen kan ta emot 30 deltagare. Faktura för kursavgiften skickas ut strax efter kursstart.

Tidigare kursdeltagare

Kommuner (t.ex. räddningstjänst), statliga myndigheter, industriföretag, konsulter inom hälsa och säkerhet, forsknings- och utbildningsinstitutioner och landsting,

Exempel:

AKZONOBEL, Arbetsmiljöverket, Banverket, Boverket, Brandkåren Attunda, E.ON Sverige AB, Ekerö brandförsvar, Elsäkerhetsverket, ENI Norge AS, Eskilstuna kommun Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Försvarsmakten, Gästrike Räddningstjänstförbund, Göteborgs Hamn AB, Halmstad kommun Räddninstjänsten, Höglandets Räddningstjänstförbund, Karlstads universitet, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB, Landskrona Räddningstjänst, Landstinget Gävleborg, Landstinget i Värmland, LKAB, Länssjukhus i Kalmar, Malun-Sälens kommun Räddningstjänsten, Manpower Business Solutions Industriservice Räddningstjänst, Norrhälsinge Räddningstjänst, OKQ8, Polismyndigheten i Stockholms län, Preem Petrolium AB, Ringhals AB, Räddningstjänsten Dalamitt, Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm, Räddningstjänsten i Karlstadsregionen, Räddningstjänsten Norrtälje, Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddningstjänsten Västra Skaraborg, Räddningsverket, Saab Aerosystems, Scandpower Risk Management AB, Sigtuna kommun Räddningstjänsten, SJ AB, Sjukhuset i Varberg, Sjöfartsverket, Statens Haverikommission, Statens Kärnkraftsinspektion, Stockholms Brandförsvar, Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund, Säkerhetsteknikcentralen TUKES, Södertörns Brandförsvarsförbund, Södra Roslagens Brandförsvar, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Tjörns kommun Räddningstjänsten, Umeå kommun Brandförsvar & säkerhet, Vattenfall, Vejdirektoratet, WSP Sverige AB, Vägtrafikinspektionen, Vägverket, Åklagarmyndigheten.

Examination

Examination bygger på aktivt deltagande vid seminarier och genomförande av hemuppgifter och projektarbeten som grundas i anvisad litteratur.

Utvärdering

Utvärdering sker genom dialoger och frågeformulär.

USE2015 Konferens

Nästa höst kommer den tredje konferensen om småföretag och arbetsmiljö att gå av stapeln i Nederländerna. Konferensen USE2015, understanding small enterprises har denna gång tre teman: Healthy and safe working environments at SMEs, Health organisations as small businesses, and SMEs in a networked society.

Info om konferensen finns på USE2015, http://www.useconference.com/home

Nyhetsbrev FHV forskning

Till dig med intresse för forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsovård*

I slutet av oktober kommer Kompetenscentret för företagshälsovård att ge ut sitt första Nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet ska ge dig och alla med intresse för arbetslivsutveckling med koppling till företagshälsovård ökad kännedom om aktuell forskning som utförs inom Kompetenscentret för företagshälsovård. Det kommer att påminna dig om vad som är på gång inom forskningen och ge möjlighet till fördjupad kunskap genom länkar till Kompetenscentrets webbplats: www.fhvforskning.se
Förhoppningen är naturligtvis att forskningens resultat i allt högre utsträckning ska komma arbetsliv och praktiker till nytta. Nyhetsbrevet kommer att ges ut ca fyra gånger per år via mail.

Hur blir man prenumerant?
Är du intresserad av att prenumerera behöver du som får denna information inte göra någonting. Vill du inte ha Nyhetsbrevet ber vi dig att svara genom att skicka tillbaka detta mail till avsändaren. Då tas du bort från sändlistan.

Sprid gärna informationen om Nyhetsbrevet till kollegor och övriga intresserade i ditt nätverk. På www.fhvforskning.se under ”Nyhetsbrev” kan man anmäla sig som prenumerant.

*Kompetenscentret för företagshälsovård är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI), IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala Universitet. Syftet med kompetenscentret är att skapa en kunskapsplattform för FHV för att informera och sprida den kunskap som utvecklas inom forskningsprogrammen. Inom kompetenscentret forskar vi om pro-aktiva och reaktiva insatser på både organisations- och individnivå med målet att minska riskerna för arbetsrelaterad ohälsa samt förbättra hälsan hos de anställda.

Med vänlig hälsning

Kompetenscentret för företagshälsovård

genom

Hanna Bonnevier

Hanna Bonnevier | Projektassistent
Institutet för miljömedicin | Karolinska Institutet

Enheten för interventions- och implementeringsforskning
Nobels väg 13 | 171 77 Stockholm
08-524 827 41
hanna.bonnevier@ki.se | www.ki.se/imm/iir
______________________________________

Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet

Gör en självskattning av ert arbetsmiljöarbete

Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till ett antal påståenden och avgöra hur väl de stämmer in på er verksamhet. Skattningen kan göras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och resultatet är tänkt att användas som ett internt stöd och diskussionsunderlag.

Ni kan antingen göra självskattningen för hela er verksamhet eller skapa en enkät där flera delar av er verksamhet får möjlighet att svara. Efter avslutad självskattning erhålls en sammanställning som kan sparas digitalt. Alla svar och resultat är anonyma.

Verktyget hittar du här.

LinkedIn sluten grupp – nu öppen för ansökningar

Hej Alla,

LinkedIn gruppen FTF Arbetsmiljö är nu öppen för medlemmar att söka medlemsskap. Där kommer man kunna ställa frågor, se andra medlemmars bakgrund och skapa kontakt m.m.

Mer information om detta kommer så småningom, men håll ögonen öppna så att du inte missar att dels registrera dig på LinkedIn och sedan söka medlemsskap i vår grupp FTF Arbetsmiljö.

Gruppen är enbart för medlemmar. För medlemsförmåner och anmälan se här.

Hoppas på att se så många som möjligt av er där!

Gratis magasin

Hej Alla,

 

Ni har väl inte missat att man kan beställa Forte:s magasin om forskningsområden gratis genom att gå in här.

Forte finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Forte står den för styrka och kraft som vår finansiering bidrar med till det svenska forskarsamhället och på sikt också till individens och samhällets utveckling.

 

Hälsokollen – kampanj

Nu lanserar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan tillsammans en ny informationskampanj, med fokus på långsiktigt friska medarbetare och arbetsplatser. Med kampanjen vill vi inspirera framförallt mindre företag och organisationer att satsa på förebyggande arbete. Företagshälsovården kan vara ett stöd i det arbetet. I den här kampanjen vill vi visa hur arbetsgivare konkret kan skapa långtidsfriska medarbetare och därigenom välmående företag och organisationer. Basen i kampanjen är fyra nycklar till friska företag, som tagits fram av forskningsprojektet Hälsa och framtid.

För att komma till kampanjen klicka här.