Kategoriarkiv: SAM

Gör en självskattning av ert arbetsmiljöarbete

Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till ett antal påståenden och avgöra hur väl de stämmer in på er verksamhet. Skattningen kan göras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och resultatet är tänkt att användas som ett internt stöd och diskussionsunderlag.

Ni kan antingen göra självskattningen för hela er verksamhet eller skapa en enkät där flera delar av er verksamhet får möjlighet att svara. Efter avslutad självskattning erhålls en sammanställning som kan sparas digitalt. Alla svar och resultat är anonyma.

Verktyget hittar du här.