HSE ansvarig med visst personalansvar, Dubai eller Madrid.

Lockande internationellt uppdrag för arbetsmiljösakkunnig.

Tjänsten gäller övergripande HSE ansvarig för större industriprojekt med visst personalansvar. Bas i Dubai eller Madrid. Personen bör ha erforderlig utbildning och erfarenhet från att arbeta i större projekt med beslutsfattare, större underleverantörer. I rollen ingår att man ska implementera befintliga planer/kravspec. Uppdatera och skapa relevanta regelverk. Ansvara för kontroll och rapportering samt vara minutiös i komplicerade projekt. Personen ska kunna agera länk mellan projektägare, underleverantörer och företagsledning i Sverige och utomlands.

 • Bidra till att förbättra hälsa, säkerhet och miljö (HSE) i respektive organisation för att säkerställa en exemplarisk hälso- och säkerhetskultur samt ett starkt fokus på säker arbetsmiljö.
 • Stödja verksamheten genom att tillämpa fördjupad HSE-kunskap för att erbjuda lösningar och råd. Underlätta och säkerställa effektiv riskbedömning och riskhantering.
 • Förebygga och rapportera HSE-incidenter (avvikelser, tillbud och arbetsskador).
 • Rapportera framsteg när det gäller genomförandet av hållbarhetsmål och resultatindikatorer till projektgrupp/projektansvarig löpande
 • Stöd som expert i incidentundersökningar och grundorsaksanalys
 • Genomföra arbetsmiljöutbildningar och utföra praktisk träning t.ex. i riskbedömning

Kravspec

 • 10-15 års erfarenhet av HSE inom industri/el/civil (bygg-infrastruktur mm)
 • Relevant akademisk bakgrund inom industri/el/civil (bygg-infrastruktur)
 • Bra Svenska och Engelska (tyska/ryska/arabiska/spanska är meriterande)
 • Dokumenterad eller god kunskap inom ISO 9001 och 45001.
 • Certifierad HSE-utbildning – OBS KRAV  ev. vis arbetsmiljöingenjörsutbildning.

Kontakta

Viktor Strömberg

Projektledare

Wi – Work International

+46 73 366 33 97

Skype: vstrmberg