Inbjudan till arbetsmiljöseminarium: “Säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach”

Hela inbjudan: Inbjudan och program seminarieserien 2019

Inbjudan till arbetsmiljöseminarium “Säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach”

Du kanske känner till Reach-förordningen och arbetsmiljölagstiftningen om kemiska risker, men hur hänger de ihop? Vilken nytta har man av Reach-förordningen i arbetsmiljöarbetet?

Välkommen till Arbetsmiljöverkets seminarium där vi försöker reda ut dessa och andra frågor!

Efter seminariet kommer du att ha provat på att göra en riskbedömning med hjälp av ett exponeringsscenario samt känna till dina rättigheter till information från leverantören. Du kommer också att få ta del av ett praktiskt exempel från ett företag om hur användning av säkerhetsdatablad med exponeringsscenarion kan gå till.

Målgrupp: arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljösamordnare, kemikalieansvariga, Reach-ansvariga, arbetsmiljöansvariga, huvudskyddsombud på företag med en något större användning av kemikalier, samt konsulter som hjälper företag med frågorna.

När och var:
 Örebro den 10 april 2019
 Gävle den 9 maj 2019
 Jönköping den 14 maj 2019

Seminariet är kostnadsfritt.

Seminarierna är en aktivitet inom ramen för den europeiska arbetsmiljökampanjen 2018-19 arrangerad av det svenska nätverket* till EU-OSHA.

Anmälan senast 2 veckor före respektive tillfälle via www.delegia.com/eukampanjenomkemikalier

På anmälningssidan finns information om Reach och arbetsmiljöreglerna.

Läs gärna igenom denna innan seminariet! Har du någon fråga?

Kontakta i så fall vår administratör Nils Froste på Nils@Frosteprod.se.

*) Svenskt Näringsliv, SKL, LO, SACO, TCO, Prevent, Suntarbetsliv, Forte, Arbetsmarknadsdepartementet samt Arbetsmiljöverket.

Program “Säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach” 12:30 – 12.40

Välkomna, allmän information (Kicki Höök, Arbetsmiljöverket) 12.40 – 13.20
Hur Reach och arbetsmiljölagstiftningen hänger ihop Reach bidrag till arbetsmiljöarbetet Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar
Riskbedömning i praktiken (Charlotta Håkansson, Karin Staaf, Arbetsmiljöverket) 13.20 – 13.30 Kort paus 13.30 – 14.10
Fortsättning Frågestund 14.10 – 14.30
Fika paus 14.30 – 15.10
Praktisk övning 15.10 – 15.40
Ett bra exempel samt Arbetsmiljöverkets erfarenheter 15.40 – 16.00

Information från Prevent samt avslutning (Amanda Wolgast, Prevent)