Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp har genomförts tolv år i rad, med över 280 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag. Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.’

Mer information här.

Kursens mål är att ge en bred och djup insikt i olika olycksutredningsmetoder samt erfarenheter av dessa och en teoretisk bakgrund. Kursen belyser olycksutredningars roll i säkerhetsarbetet inom olika sektorer på såväl verksamhets- som samhällsnivå.

Ett viktigt inslag är också det nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte som uppstår mellan kursdeltagarna som arbetar med utredningar inom olika samhällssektorer.

Kursen är en uppdragsutbildning och stöds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Nationellt forum för olycksutredning (NFO).

Kursträffarna genomförs på Hotell Statt i Katrineholm.

Rekommenderade förkunskaper

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp är en kurs för dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.

Det föreligger inga formella behörighetskrav för att få delta i en uppdragsutbildning på högskolenivå. Arbetsgivaren avgör vem som är lämplig att delta. Kursdeltagaren bör dock ha grundläggande kunskap och erfarenhet av olycksutredningar inom det egna verksamhetsområdet för att få ut mesta möjliga av kursen.

Utöver detta så är kunskaper i engelska värdefulla, eftersom en del av kursmaterialet är skrivet på engelska.

Undervisning

Kursen fördjupar kunskaperna och färdigheterna i analys av olycksförlopp, orsaker, övriga förhållanden kring olyckor och oönskade händelser samt strategier för lärande och säkerhetsförbättringar. Ett tiotal olika metoder för olycksutredning och analys behandlas och tillämpas. Kursen går även igenom flera teoretiska olycks- och systemmodeller som förklarar viktiga aspekter för säkerhet och systemberoenden i samhälle och organisationer. Kursen är teoretisk, men med praktiska tillämpningar i analysmetodik.

Kursen innehåller bland annat:

 • Olycksutredningsmetodik
 • Olycksteori
 • Genomgån av ett tiotal utrednings- och analysmetoder
 • Individuell utredningsmetod
 • Grupparbeten med tester av metoder
 • Utredningspraxis inom olika samhällssektorer
 • Kvalitetsaspekter och värderingar av utredningar
 • Juridiska aspekter på olycksutredning

Ett viktigt inslag är det nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte som uppstår mellan kursdeltagarna som arbetar med utredningar inom olika samhällssektorer. Kursen är en uppdragsutbildning och stöds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Nationellt forum för olycksutredning (NFO).

Genomförande

Kursen genomförs på nedanstående datum i internatform på Hotell Statt i Katrineholm. Därutöver ingår individuella och gruppvisa uppgifter på distans via utbildningsplattformen It´s Learning. Därmed får kursdeltagaren räkna med cirka en dags kursarbete per vecka mellan träffarna för inläsning och hemuppgifter.

Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. För den som så önskar finns möjlighet att examineras för att erhålla 7.5 högskolepoäng.

Föreläsare

Anders Bergqvist, Mattias Strömgren, Carl Rollenhagen samt ytterligare föreläsare för specifika sakområden.

Kursträffar på Hotell Statt i Katrineholm 2015:

 • 2-4 september
 • 7-9 oktober
 • 4-6 november
 • 9-11 december

Kursen genomförs i dels internatform på Hotell Statt i Katrineholm och omfattar ovan fyra träffar samt föreläsningar och individuella och gruppuppgifter på distans via utbildningsplattformen It´s Learning.

Logi, mat och resor

Varje kursdeltagare bokar själv hotellrum och betalar internatkostnaden direkt till hotellet.Rum finns reserverade på Hotell Statt i Katrineholm för alla deltagare. Vi uppskattar om ni avvaktar med att kontakta hotellet till att ni fått ett välkomstbrev med mer information om bokning. Informationen skickas till alla anmälda i slutet på maj. Boende och konferenspaket kostar 3556 SEK exkl moms per träff. I priset ingår boende och frukost för två dagar samt för- och eftermiddagsfika samt lunch alla dagar.

Om kursdeltgaren vill ordna annat boende så går det också bra, dock tillkommer kostnader för måltider etc enligt överenskommelse med hotellet. Konferenspaket på Hotell Statt kostar 1616 SEK exkl moms per träff.

Kurskostnad

Kurskostnaden är 24 000 SEK exkl moms per deltagare. Obligatorisk litteratur ingår i kurspriset. Kursanmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare och kontaktar er omgående. Kursen kan ta emot 30 deltagare. Faktura för kursavgiften skickas ut strax efter kursstart.

Tidigare kursdeltagare

Kommuner (t.ex. räddningstjänst), statliga myndigheter, industriföretag, konsulter inom hälsa och säkerhet, forsknings- och utbildningsinstitutioner och landsting,

Exempel:

AKZONOBEL, Arbetsmiljöverket, Banverket, Boverket, Brandkåren Attunda, E.ON Sverige AB, Ekerö brandförsvar, Elsäkerhetsverket, ENI Norge AS, Eskilstuna kommun Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Försvarsmakten, Gästrike Räddningstjänstförbund, Göteborgs Hamn AB, Halmstad kommun Räddninstjänsten, Höglandets Räddningstjänstförbund, Karlstads universitet, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB, Landskrona Räddningstjänst, Landstinget Gävleborg, Landstinget i Värmland, LKAB, Länssjukhus i Kalmar, Malun-Sälens kommun Räddningstjänsten, Manpower Business Solutions Industriservice Räddningstjänst, Norrhälsinge Räddningstjänst, OKQ8, Polismyndigheten i Stockholms län, Preem Petrolium AB, Ringhals AB, Räddningstjänsten Dalamitt, Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm, Räddningstjänsten i Karlstadsregionen, Räddningstjänsten Norrtälje, Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddningstjänsten Västra Skaraborg, Räddningsverket, Saab Aerosystems, Scandpower Risk Management AB, Sigtuna kommun Räddningstjänsten, SJ AB, Sjukhuset i Varberg, Sjöfartsverket, Statens Haverikommission, Statens Kärnkraftsinspektion, Stockholms Brandförsvar, Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund, Säkerhetsteknikcentralen TUKES, Södertörns Brandförsvarsförbund, Södra Roslagens Brandförsvar, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Tjörns kommun Räddningstjänsten, Umeå kommun Brandförsvar & säkerhet, Vattenfall, Vejdirektoratet, WSP Sverige AB, Vägtrafikinspektionen, Vägverket, Åklagarmyndigheten.

Examination

Examination bygger på aktivt deltagande vid seminarier och genomförande av hemuppgifter och projektarbeten som grundas i anvisad litteratur.

Utvärdering

Utvärdering sker genom dialoger och frågeformulär.