Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön 10-12/9 + 26-27/11

Datum: tis, 2019-09-10 till tors, 2019-09-12

Arbets- och miljömedicin håller hösten 2019”Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön”. Utbildningen sker i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Läs mer

  • Kursen är placerad i Uppsala och är uppdelad på två omgångar 10-12 september + 26-27 november 2019.
  • Kursen syftar till att höja kompetensen hos arbetsmiljöingenjörer/konsulter vad gäller att planera, utföra och rapportera arbetsmiljörelaterade mätningar inom de kemiska och fysikaliska områdena.

Målgrupp:
Arbetsmiljöingenjörer/konsulter/yrkeshygieniker som vill förbättra sina kunskaper om arbetsmiljömätningar.

Kurstillfällen (2 sammanhängande omgångar):
10-12 september
 26-27 november

Kursavgift:
10 000 kr exkl moms (inkl dokumentation, lunch och kaffe)

Plats:
Arbets- och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala
Hitta hit

Anmälan

Preliminärt  schema (19-04-11)

Se mer information i inbjudan