Om föreningen

Vad är Region?  Vilka regioner finns det?  Broschyr
Stadgar
Annonseras Webbmaster 
Kontakta Styrelsen Riks och styrelsen för Regionerna 
Riksstyrelse Region 1 – 2 Region 3 – 4 Region 5
Region 6, Mitt Region 7 Region 8  Region 9

——————-

Medlemskap – När du vill bli medlem tar du kontakt med styrelsen till din region.

Medlemavgifter: 
Grundavgiften 250 kr + avgiften till regionen (0-250kr beroende på i vilken region du arbetar/bor).

Du får vår:
* Medlemstidning, FTF Arbetsmiljö, 4 nr/år.
* Tillgång till diskussionsgrupp på LinkedIn.
* Möjlighet att delta i föreningens utbildnings- och informationsverksamhet till reducerat pris.
* Inbjudan till regionala och lokala utbildningsdagar
* Lokala medlemsträffar
* Tillång till Lediga jobb på föreningens hemsida.
* Tillhöra ett nätverk med brinnande intresse för arbetsmiljöfrågor.

————

Information om föreningen – FTF verkar för kunskapsutveckling, helhetssyn och en ändamålsenlig tekniktillämpning inom föreningens verksamhetsområde. Verksamhetsområdet omfattar samspelet teknik-människa-miljö med huvudinriktning arbetsmiljö.

Föreningen bildades 1957 och har idag ca 400 medlemmar. Föreningens medlemmar har bred och varierande kompetens inom områdena teknisk arbetsmiljö och yttre miljö.

Den övergripande verksamheten föreningens riksstyrelse. Riksorganisationen har även ett kansli som används som arkiv och vid förpackning av tidningen. Föreningens verksamhet är geografiskt indelad i sju regioner. I varje region finns en lokal styrelse som svarar för aktiviteten i regionen.

Föreningen är fackligt och politiskt neutral.

Om du behöver expertkunskap kan du vända dig till FTF:s kansli eller den region där du bor. Där får du hjälp att hitta lämpliga personer med den yrkeskunskap du behöver för rådfrågning eller problemlösning.

———-

Förtydligande om vad Riksföreningen gör:

På samverkansforumet uppstod en fråga kring vad Riksföreningen bidrar med till helheten, så här kommer några punkter som Riks har och sköter i det ”fördolda” och i det synbara:

* Riksföreningen har hand om tidningen. Detta innebär i dagsläget att vi bekostar tryckeriavgifterna, sköter annonseringen, samlar ihop majoriteten av materialet, skriver stora delar av materialet m.m.

* Hemsidan bekostas och administreras av Riksföreningen. (Regionerna har enbart hand om sina egna flikar Regioner).

* Alla Lediga tjänster som annonseras på hemsidan administreras och läggs upp av Riksföreningen.

* LinkedIn, medlemsansökningar och administration av diskussioner.

* Samlar alla regioner EN gång om året för att samordna insatser/investeringar för det kommande året.

…och så mycket mer! /Riksstyrelsen