Riksstyrelsen

Namn

Region

Kontaktuppgifter Position

Mats
Andersson

Region 8

Tel: 0303-87837
Mobil: 0703-58 78 37
mats_andersson@golder.se

Ordförande

Elisabeth
Selander

Region 5

Arbetsmiljöingenjör
Mobil: 070-510 83 97
Elisabeth.selander@live.se

Sekreterare

Bengt
Sahlin

Region 5

Arbetsmiljökonsult/utbildare
Mobil: 0723-025 025

bsahlin18@gmail.com

 Kassör

Jessica Pondman Lagerström

Region 5

Arbetsmiljöutvecklare
Mobil privat: 0706-15 03 10
jessicapondman@hotmail.com

 Ledamot

Raymond Holmström

Region 5

Mobil: 0732-62 02 01
raymond@rhkonsult.se

 Ledamot

Ann-Beth Antonsson

Region 5

Adjungerad professor
Tel: 010-788 65 47
ann-beth.antonsson@ivl.se

Ledamot

Peter
Stenberg

Region 5

Arbetsmiljöingenjör,
Tel.08-553 233 98
Mobil: 0722-02 50 41
Mobil privat: 0727-00 67 37
pust@telia.com

Ledamot

Jonna
Kässi

Region 1-2

Arbetsmiljöingenjör
Mobil privat: 0705-78 89 63
jonna.kassi@gmail.com

Suppleant

Hans
Åhman

Region 5

Arbetsmiljöingenjör
Mobil: 0705-36 40 60
Mobil privat: 070 – 565 19 24
hans.ahman@contiga.se

Suppleant