Arbetsmiljö

Meddelande: Pågående redigering av denna sida, ha överseende med detta. Mvh/ Webbmaster.
———-

Förutom att underlätta informationsspridningen av vårt eget material vill vi även passa på att länka till arbetsmiljöverkets e-utbildningar. Du hittar alla deras e-utbildningar här

Vår ambition är att denna information ska uppdateras löpande. Hjälp gärna till med det! Har du tips om andra nyhetsbrev, utbildningar, böcker etcetera, maila info@arbetsliv.org. Vi är speciellt intresserade av sådana material som ger en bred beskrivning av ämnesområdet och som håller god kvalitet. Forskningsrapporter som mer beskriver och analyserar risker kommer inte att läggas in, såvida de inte också innehåller konkreta beskrivningar av god kvalitet om hur riskerna kan minskas. Vår ambition är att utveckla ett chattforum, där medlemmarna kan utbyta erfarenheter och tipsa om material som man haft nytta av och diskutera de åtgärder som föreslås

Är det någon länk som inte fungerar? Maila info@arbetsliv.org och meddela vilken länk det är och vilken sida, så fixar vi det.

 

Följande ämnesområden:
Alkohol och droger, Ekonomi och arbetsmiljö, Belastningsergonomi / Röstergonomi, Belysning och synergonomi Buller, Vibrationer, Elektromagnetiska fält och optisk strålning, Joniserande strålning
Brandskydd, Elsäkerhet, Kemiska och mikrobiologiska hälsorisker, Organisatoriska och sociala faktorer / psykosocial arbetsmiljö Personlig skyddsutrustning, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Temperatur och klimat, Ventilation, Bransch kunskap
(Klickbara bilder)
Belysning / Synergonomi / Belastningsergonomi Vibrationer Buller
Strålning / EMF Termisk klimat / Ventilation Kemiska arbetsmiljörisker
OSA / Förändringsledning Ekonomi och arbetsmiljö Säkerhetsstrategi / MTO

Utbildning

 Länkar
Personlig skyddsutrustning, PSU  Alkohol och droger
Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Brandskydd Företagshälsovård,  FHV

Bransch- & Yrkeskunskap inom arbetsmiljö

Sidan redigerad av: Webbmaster