Styrelse och lokalombud Region 1-2

Vi i styrelsen är

Johan Nylander
Ordförande
Nylander Strategi & Utveckling AB
E-post
Mobil: 070 – 208 90 90
Göran Runsvik
Vice ordförande
AkzoNobel Pulp & Performance Chemicals
E-post
Mobil: 070-250 43 90
Anders Aasa
Kassör
Gävledala Företagshälsa
E-post
Tel: 010- 48 319 30
Mobil: 070 – 396 38 02
Roger Lindahl
Ledamot
Kwiir AB
E-post
Mobil: 073-805 54 02
Per-Gunnar Fahrbring
ledamot
Human Resurs AB
E-post
Tel: 0660 – 29 98 37
Mobil: 070- 938 43 60
Johanna Danell
Suppleant
Alert Företagshälsa Teknik Miljö AB
E-post
Tel: 0650 – 764 20
Mobil: 070-539 96 55

Lokalombud

Luleå Linda Månsson Luleå Energi AB
E-post
Tel: 0920 – 26 44 02
Mobil: 070 – 681 44 02
Umeå Matts Mårtensson FFT-konsult
E-post
Mobil: 070 – 521 34 56
Örnsköldsvik Hasse Persson Previa AB
E-post
Tel: 0660 – 860 11
Mobil: 070 – 574 44 69
Sundsvall/Härnösand Göran Runsvik AkzoNobel Pulp & Performance Chemicals
E-post
Mobil: 070 – 250 43 90
Hudiksvall/Bollnäs Roger Olsson Alert Företagshälsa Teknik Miljö AB
E-post
Tel: 0650-764 20
Mobil: 070-348 88 82
Lokalombud Gävle Vakant

Valberedning

Cay Näslund
Valberedning
SCA Hälsan
E-post
Tel: 060-19 41 05
Mobil: 070-399 87 62
Ingrid Liljelind
Suppleant
Arbets- och miljömedicin Norrlands universitetssjukhus
E-post
Tel: 090 – 785 24 52
Mobil: 070- 603 96 98

Tillbaka till Region 1-2 startsida