Region 7, den 23 nov 2018 – Föreläsning: Information kring radon, kvarts, asbest, härdplaster, nanopartiklar och vibrationer. Dessutom ”Nyupptäckta exponeringssituationer för isocyanater”, samt ”Inomhusmiljö, kan vi finna några bra indikatorer?”

Fredagen den 23 november 2018 kl. 09.00 – 15.00

Denna gång träffas vi på Fläkt Woods i Jönköping. Adress är Fläktgatan 1 i Jönköping. Information kring radon, kvarts, asbest, härdplaster, nanopartiklar och vibrationer. Dessutom ”Nyupptäckta exponeringssituationer för isocyanater”, samt ”Inomhusmiljö, kan man finna några bra indikatorer?”

Föreläsare: Arbets- och Miljömedicin i Linköping

Avgift: Kostnadsfritt för FTF-medlemmar! OBS! Bindande anmälan senast 16 nov.

Uteblir du utan avanmälan så tar vi ut 200 kr då lunchen ingår.

Anmälan: Anmälan görs till bertil.jonsson@riktigtgruppen.se Ange namn, företag, adress, mail och ange specialkost.

Upplysningar: Lars Engman, mob. 072 – 577 17 52 Peder Björklund, 036 – 37 08 44, mob. 076 – 195 94 34 Bertil Jonsson, mob. 070 – 298 10 80

Varmt välkommen! Lars Engman och Bertil Jonsson

Kallelsen: Inbjudan 23 november 2018