Seminarie – Säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach

Du kanske är familjär med Reach-förordningen och arbetsmiljölagstiftningen om kemiska risker, men hur hänger de ihop? Vilken nytta har man av Reach-förordningen i arbetsmiljöarbetet?

Välkommen till Arbetsmiljöverkets seminarium där vi försöker reda ut dessa och andra frågor!

Efter seminariet kommer du att ha provat på att göra en riskbedömning med hjälp av ett exponeringsscenario samt känna till dina rättigheter till information från leverantören. Du kommer också att få ta del av ett praktiskt exempel från ett företag om hur användning av säkerhetsdatablad med exponeringsscenarion kan gå till.

Seminariet är kostnadsfritt, anmälan görs längre ned på denna sida. Anmäl dig senast 2 veckor innan respektive tillfälle.

Seminarierna är en aktivitet inom ramen för den europeiska arbetsmiljökampanjen 2018-19 arrangerad av det svenska nätverket* till EU-OSHA.

NÄR?

2018:
Göteborg – 8 november
Stockholm – 13 november
Umeå – 15 november
Hässleholm – 29 november
Seminariet pågår 12:30 – 16:00.

Boka biljetter här: www.delegia.com/eukampanjenomkemikalier