Seminarium – AFA För​säkring och IA-systemet, den 21 feb i Stockholm

Seminarium – AFA Försäkring och IA-systemet
 

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, STOCKHOLM

Tid: Torsdag 21 februari kl. 14 -16

Anmälan senast den 17 februari till:    nina.westman@gmail.com

Välkomna / Styrelsen FTF region 5

se bifogad inbjudan Seminarium AFA_21FEB2019