Seminarium/workshop den 7 maj – Riskbedömning gällande vibrationer.

Vi kommer att ha ett seminarium/workshop den 7 maj där man ska lära sig göra en riskbedömning gällande vibrationer. För att få vara med så ska man ha ett ”eget material” att jobba med och målet är att man går därifrån med en färdig riskbedömning.

Länken till mer info är http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/riskbedomning-gallande-vibrationer/

och där anmäler ni er också. Sista anmälan är 4 april, och det hela går av stapeln i Stockholm.

I höst kommer vi också att ha en utbildning på 2 dagar om vibrationer. Snart kommer vi att lägga upp den kursen också på vår hemsida.

Med vänlig hälsning
Marie