Styrelse 3-4

Vi i styrelsen är:

Namn, position Kontaktuppgifter
Förnamn Efternamn, Ordförande e-post
070- xxx xx xx
Förnamn Efternamn, , Kassör, e-post
070- xxx xx xx
Förnamn Efternamn, Sekreterare e-post
070- xxx xx xx
Förnamn Efternamn, Ledamot e-post
070- xxx xx xx
Förnamn Efternamn, ledamot e-post
070- xxx xx xx
Förnamn Efternamn, suppleant e-post
070- xxx xx xx
Förnamn Efternamn, suppleant e-post
070- xxx xx xx
Förnamn Efternamn, Lokalaombud e-post
070- xxx xx xx