Styrelse Mitt

Vi i styrelsen är:

Kerstin Karlsson

Ordförande

E-post

Tel: 072-23 30 072
Mats Johansson

Kassör

E-post Tel: –
Carola
Jansson

Sekreterare

E-post Tel:  073-04 19 900
Frida Nilsson

Ledamot

E-post Tel: 070-57 65 715
Eva-Karin Karlsson

Suppleant

E-post  Tel: –