Styrelse 9

Vi i styrelsen är:

Marie Rasmusson
Ordförande
Berendsen Textil Service AB
E-post
 Tel: 0708 69 68 08
Tomas Abrahamson
Kassör
Avonova Hälsa Syd AB
E-post
Tel: 0431 57 82 06
Mobil: 073 662 64 86
Per-Oluf Blomberg
Ledamot
Företagshälsan Arlöv-Lomma
E-post
Tel: 040 53 66 70
Jan-Eric Karlsson
Ledamot
Arbets- och miljömedicin
E-post
Tel: 046 17 72 97
Per Blomquist
Suppleant
E-post Mobil: 070 22 37 20
Tel: 040 607 40 37
Marianne J Clevenholm
Suppleant
Arbetsmiljöingenjörerna AB
E-post
Tel: 046 775 778
Mobil: 070 550 88 66
Paul Daugaard
Suppleant
 Lunds kommun företagshälsovård
E-post
Tel: 046 35 53 72
Mobil: 070 369 83 70
Camilla Wagner
Suppleant
Öresundskraft
E-post
 Tel: 042 490 30 86