Etikettarkiv: arbetsmiljö

Nyhetsbrev FHV forskning

Till dig med intresse för forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsovård*

I slutet av oktober kommer Kompetenscentret för företagshälsovård att ge ut sitt första Nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet ska ge dig och alla med intresse för arbetslivsutveckling med koppling till företagshälsovård ökad kännedom om aktuell forskning som utförs inom Kompetenscentret för företagshälsovård. Det kommer att påminna dig om vad som är på gång inom forskningen och ge möjlighet till fördjupad kunskap genom länkar till Kompetenscentrets webbplats: www.fhvforskning.se
Förhoppningen är naturligtvis att forskningens resultat i allt högre utsträckning ska komma arbetsliv och praktiker till nytta. Nyhetsbrevet kommer att ges ut ca fyra gånger per år via mail.

Hur blir man prenumerant?
Är du intresserad av att prenumerera behöver du som får denna information inte göra någonting. Vill du inte ha Nyhetsbrevet ber vi dig att svara genom att skicka tillbaka detta mail till avsändaren. Då tas du bort från sändlistan.

Sprid gärna informationen om Nyhetsbrevet till kollegor och övriga intresserade i ditt nätverk. På www.fhvforskning.se under ”Nyhetsbrev” kan man anmäla sig som prenumerant.

*Kompetenscentret för företagshälsovård är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI), IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala Universitet. Syftet med kompetenscentret är att skapa en kunskapsplattform för FHV för att informera och sprida den kunskap som utvecklas inom forskningsprogrammen. Inom kompetenscentret forskar vi om pro-aktiva och reaktiva insatser på både organisations- och individnivå med målet att minska riskerna för arbetsrelaterad ohälsa samt förbättra hälsan hos de anställda.

Med vänlig hälsning

Kompetenscentret för företagshälsovård

genom

Hanna Bonnevier

Hanna Bonnevier | Projektassistent
Institutet för miljömedicin | Karolinska Institutet

Enheten för interventions- och implementeringsforskning
Nobels väg 13 | 171 77 Stockholm
08-524 827 41
hanna.bonnevier@ki.se | www.ki.se/imm/iir
______________________________________

Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet

LinkedIn sluten grupp – nu öppen för ansökningar

Hej Alla,

LinkedIn gruppen FTF Arbetsmiljö är nu öppen för medlemmar att söka medlemsskap. Där kommer man kunna ställa frågor, se andra medlemmars bakgrund och skapa kontakt m.m.

Mer information om detta kommer så småningom, men håll ögonen öppna så att du inte missar att dels registrera dig på LinkedIn och sedan söka medlemsskap i vår grupp FTF Arbetsmiljö.

Gruppen är enbart för medlemmar. För medlemsförmåner och anmälan se här.

Hoppas på att se så många som möjligt av er där!

Material från SSG konferens mars 2014

Hej Alla,

Här kommer intressant presentationsmaterial från SSG konferensen i Sundsvall under mars 2014.

Spännande inlägg kan vara från LKAB angående underentreprenörer, eller varför inte få inspiration från ordläkaren själv.

Anna_Kalldén_Ordlakaren_SSG_2014

Henrik_Magnusson_LKAB

Magnus_Nygren_Lulea_Tekniska_Universitet

Själva länken till sammanfattningen om konferensen hittar du här.