Två utbildningar på Centrum för Arbets- och Miljömedicin i Stockholm

Den 24-25 augusti: Utbildning för företagshälsovården om inomhusrelaterad ohälsa
Den 22-24 november 2016 + 7-8 februari 2017: Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

För mer information, vänligen se http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar