USE2015 Konferens

Nästa höst kommer den tredje konferensen om småföretag och arbetsmiljö att gå av stapeln i Nederländerna. Konferensen USE2015, understanding small enterprises har denna gång tre teman: Healthy and safe working environments at SMEs, Health organisations as small businesses, and SMEs in a networked society.

Info om konferensen finns på USE2015, http://www.useconference.com/home